Teamroller

Utveckla team och skapa resultat

Redan 1991 började vi representera Belbin Assocciates i Sverige. Dr Meredith Belbin forskade under nio år vid The Management College at Henley med syftet att förutsäga ledningsgrupper framtida prestation i en affärssimulering. Han lyckades väl med att förutsäga de olika teamens framtida prestation genom att korrelera det faktiska resultatet (placering) med den prognos om placering för alla teamen som gjordes innan affärssimuleringen startade.

Idag är Dr M Belbin en av de stora inom utveckling av team. Han fann att vi människor har nio olika sätt att bidra, relatera och samverka med andra i teamarbete som vi alla kombinerar på vårt unika sätt. Förståelsen för dessa beteenden och hur vi nyttjar dem i vårt teamarbete blev grunden till att kunna förutsäga olika ledningsgruppers prestationer och prognoser för hur väl vissa människor ska fungera med varandra.

Hans testsystem Interplace®, för att mäta teamroller, olika teams prestationsnivå, individens beteende och arbetsplatsens krav på beteende är idag spritt över hela världen. Det som skiljer Belbin från mer eller mindre bra kopior eller personlighetstester som ska mäta roller är att Belbin forskade inte på individens förmåga utan på teamets förmåga att prestera. Dessutom bygger Belbinkartläggningen på en samlad syn på individens egen uppfattning och andras syn på individens beteende. En kartläggning ger därför information om utvecklingspotentialen finns för att prestera och må bättre som individ, grupp och organisation. Här är Belbins forskning och instrument unikt. I Sverige har vi tränat konsulter och handledare att nyttja verktyget sedan 1993 och vi har många framgångsrika historier och resultat.

Vi har företag som på tre år fått en avdelning att leverera 90 % mer arbete till en bättre kvalitet än förut. Vi har ett mindre företag som efter ett arbete med en licensierad Belbinkonsult gått från röda till svarta siffror och många fler exempel finns. Belbins teorier går att applicera på både små som stora företag och det dessutom till en rimlig investering. Se våra referenser och prata med de konsulter, handledare, HR personal, psykologer etc. vi tränat.

Vi på Belbin är måna om att du som kund ska få resultat utifrån de verktyg och koncept vi säljer. Inget verktyg är bättre än skickligheten hos den som använder det och därför tränar vi användare av våra verktyg. De blir Licensierade alternativt Ackrediterade och det är en kvalitetsstämpel de kan förlora om de inte sköter sig och håller den kvalitet vi kräver. Den mest avancerade träningen vi har kallas licensiering i Team Skills® och den ställer krav på såväl bakgrund som examen och omfattar sex dagar över ett halvår. Ackreditering är på två dagar och ger rätt att nyttja verktyget. En ackreditering i specialprodukten Get Set är på en dag och anpassad för skolor och universitet.

Bli användare av originalet du också och börja skapa resultat i din organisation!