• about-banner

Om Oss

Belbin är ett konsultföretag vars huvudverksamhet är att representera Belbin Associates forskning, tester och verktyg i Sverige och Malta.

Vi ackrediterar och licensierar konsulter, psykologer, HR människor i Belbins teorier, verktyg och testinstrument. Vi genomför också föreläsningar och konsultarbete när det gäller utveckling av team, ledningsgrupper, projektteam etc.

Vi erbjuder licensiering i Belbin Team Skills®, ackreditering i Belbin Teamroller™, licensiering i Teamopoly®, ackreditering i Get Set och vi säljer Belbins olika teamövningar, DVD och böcker.

Ett brett konsultnätverk

Bolaget består av tre personer; Christer B Jansson, Inger Melkersson och Vladimir Djordjevic plus ett existerande konsultnätverk med över 300 interna och externa tränade konsulter i Sverige, samt ett stort antal konsulter internationellt via Belbin Associates.

Lång erfarenhet

Belbin Lång Erfarenhet

Vi har arbetat med att skapa förändring i företag så de blir mer teamorienterade sedan 1991 då vi började arbeta med Belbins forskning. Vi har utvecklat företag, organisationer, team och individer att bli mer effektiva och tryggare i teamarbetet. Sedan 1993 har vi dessutom tränat andra konsulter och interna handledare som har rätt att använda sig av Belbins testinstrument för att utveckla team. Några av dem finner du här på vår hemsida.

Tag gärna kontakt med våra referenser eller läs några av dessa här på vår hemsida.

Det är vi som driver Belbin

Christer B Jansson

Christer B Jansson

har ett förflutet som försäljnings och marknadschef samt konsult inom ledarskap och försäljning. Christer är grundare till företaget, arbetande styrelseordförande och har arbetat som konsult sedan 1988

+46-73-073 5044
christer@belbin.se

Inger Melkersson Jansson

Inger Melkersson Jansson

är civilekonom, företagets VD och har en bakgrund som marknadschef, projektledare och konsult samt som utbildare inom marknadsföring och försäljning. Inger har arbetat som konsult sedan 1991.

+46-72 702 0797
inger@belbin.se

Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
YouTube