Teambuilding workshop

Anledningen för att börja med “teambuilding” är för att öka kommunikationen och effektiviteten inom teamet eller gruppen så ätt de når uppställda mål.

Belbin teamroller ger att ramverk och ett gemensamt språk så vi kan utforska och öka vår förståelse för teamets gemensamma styrka och hur vi kan använda den på bästa sätt.

Vi bygger workshops efter våra kunders specifika behov och frågeställningar. Vanliga frågeställningar är:

 • Vi är ett nytt team och det förväntas att vi ska prestera omedelbart – hur kan vi åstadkomma detta när vi knappt känner varandra?
 • Vårt företag har inte för så länge sedan varit med om en sammanslagning (merger) och vi är fortfarande två lag – hur kan vi börja fungera som ett lag?
 • Vi har arbetat tillsammans I evigheter men vår verksamhet har drastiskt förändrats och det förväntas att vi arbetar på ett annat sätt.
 • Jag har just blivit anställd som VD och jag har en vision om vart företaget borde ta vägen. Min ledningsgrupp verkar motsätta sig detta men vi borde alla arbeta åt samma håll och mål.
 • Produktiviteten har minskat och moralen är på nedåtgående. Jag tror att det är en konflikt mellan 2 till 3 team medlemmar och är inte säker hur jag ska tackla problemet. Kan ni hjälpa till med detta?

Hur kan en workshop baserad på Belbins Teamroller hjälpa?
Workshops designas så de kan hjälpa ett team att öka sin effektivitet och planera för framtiden. Vi bygger våra workshops baserat på upplevelse baserat lärande som ger teamet och de individuella medlemmarna chanson att maximera sina styrkor och hantera sina svagheter. Det ökar den gemensamma förståelsen och förbättrar kommunikationen. Det är viktigt att identifiera varje persons bidrag och teamets styrkor utifrån deras kort- och långsiktiga mål.

Vem vinner på att vi genomför en Belbin workshop?

 • Ett existerande team som behöver fokusera om på grund av nya utmaningar eller en ny strategi
 • Ett nytt team som ännu inte är samspelta
 • Ett team som lider av efterdyningarna av en omorganisation
 • Ett team med problem där konflikterna kommer ivägen för effektiviteten
 • Ett internationellt projektteam där medlemmarna mats mer sällan eller nästan inte alls
 • Ett högpresterande team som vill bli än mer framgångsrika.
 • Workshops är oftast en eller två dagars tillställningar. Beroende på problemställningen eller förbättringsåtgärderna kan mer avancerade insatser också offereras. Vi har stor erfarenhet att arbeta med komplicerade uppdrag liksom mer standard orienterade insatser.
  För ytterligare detaljer och information prata med Inger Melkersson eller Christer B Jansson på 08-446 49 40
  Eller maila info@belbin.se.