Team Skills® i praktiken

 

Du som är Ackrediterad och inte riktigt kommit igång eller du som precis startat och behöver mer träning i hur kan jag arbeta med Team Skills för att utveckla individ, grupp och organisation. Dagarna går igenom olika förhållningsätt och praktiska metoder att arbeta med och rollspel i såväl feedback som reflektion runt beteenden baserat på Belbin som utgångspunkt.

 

Förhållningsätt som handledare/konsult

Reflektion kontra feedback direkt i situation; Två olika sätt att arbeta och arbetar du med ett team och utifrån principen om reflektion är en video/film ett bra sätt att se på situationer igen. Arbetar du direkt med feedback på det som sker kan du skapa omedellbar insikt och förändring å andra sidan upplever deltagarna detta mer provocerande.

Så vi praktiserar båda delarna i de praktiska övningarna nedan för att känna på skillnaden. Vi har dessutom en kurs vi kallar Team Skills 3 som är på en vecka med minst 5 deltagare som bygger helt på ett psykodynamiskt arbetssätt för den som vill gå ännu djupare och bli ännu skickligare att arbeta med team och grupp.

 

Praktiska övningar

Cose stolen; kommer ursprungligen från metoden den heta stolen. Här arbetar vi istället med förstärkning av individens styrkor i teamet utifrån övriga deltagares upplevelser av den som sitter i stolen. För att detta ska fungera som det är tänkt är det viktigt att du som konsult bevakar seriositeten och ärligheten bakom bidragen samt om tydliga teamroll bidrag kopplar till det.

Desamering Bomb; En av Belbins egna övningar i Cooperate väskan som ställer ett team utifrån ett helt nytt problem att hantera.  Desameringen av en bomb. Vi går igenom övningen tillsammans och diskuterar vad den kan ge för lärdomar/utveckling för ett team. Övning för ett team i taget.

Wendelheims burkar; En fantastisk enkel övning som på teamnivå blir rätt svår och handlar såväl om alla är med och förstår dvs finns det baksätespassagerare i ledningsgruppen Fungerar bäst på ett team i taget.

Uhlins broövning; med eller utan videoinspelning bygger på att bygga en bro av blädderblockspapper 15 st en sax, 1 meter snöre och en tejprulle som en leksakslastbil eller tankbil fylld med champagne ska åka över utan att bron rasar. Handlar om att komma överens om konstruktion, få process i byggarbetet. Här finns det vinst i att klona team och fungerar i utbildningssituation med stora grupper.

Rita Teamet på blädderblock hur det fungerar; En fantastisk övning för ett team då det oftast visar hur deltagarna fungerar här och nu samt ofta är teckningarna en bra indikation på olika teamroller.

Teamopoly®; vi går igenom Teamopoly®och deltagarna får om de så vill vara med som observatörer vid ett spel då vi garanterat genomför ett Teamopoly®per år med Marina läroverket. I de fall vi kör för betalande kund och kunden säger ok får du naturligtvis vara med och hjälpa oss här också.

Gruvan; En enkel anställningsövning dom bygger på att du har klonade team. Fungerar också för stora grupper.

 

Avdelning Feedback

Individuell feedback. Hur ger vi reflektion och feedback på individuell nivå. Kopplat till de individuella rapporterna.

Grupp feedback; Hur ger vi feedback på gruppnivå Kopplat till relationsrapporter och teamrapporter.

Organisation/kultur; Hur ger vi feedback på organisationsnivå. Kopplat till rapporter på Organisationsnivå.

Arbetsanalysen. Hur praktisk stöttar jag ett team eller hjälper till med en kravspec. Utifrån Belbins Job analys.

Virtuella team och vikten av att träffas för att fungera virtuellt.

Affärskultur teamroller och Philip Merry kopplat till vår Podcast.

Eget uppdrag mellan dagarna som följs av presentation inför gruppen sista dagen.

Här ser vi på syfte, mål med uppdraget. Förväntningar samt uppfyllelse av syfte, mål och förväntningar. Tillsammans med kurskollegor får du feedback efter genomfört uppdrag så vi alla kan lära sig av varandra.

 

Pris: 20.000kr inkl Belbintester som behövs för uppdraget

Gästföreläsare kan också förekomma.