Licensiering i Belbin Teamroller -Team Skills®

För de som vill tränga djupare in i Belbins forskning och hur du kan jobba med verktyget kan gå vidare med en Licensiering. Vi kallar det Team Skills®;

Pris 20 000: – Skr inkl. Belbins två böcker om team utgivna på svenska, kursmaterial, handledarpärm med bl. a “How to….. sessions”. Tillkommer, resa, boende och mat.

Varför ska du Licensiera dig?

  • Du får en chans att tränga djupare in I Belbins forskning, förstå bättre hur instrumentet mäter och vad det mäter. En djupare inblick I de nio teamrollerna och hur de relaterar och fungerar tillsammans med andra kombinationer av roller. Hur individer hanterar detta på bästa sett får sin och teamets bästa. Vi tränger djupare in I analysen av rapporter och de olika skattningarna.
  • Samtidigt som du får ett krav på dig om viss volym köpta tester per år sjunker priserna rejält eftersom du valt att nyttja instrumentet intensivare än andra. Det ger dig ökad konkurrenskraft och en store marginal för din och ditt företags affärsverksamhet.
  • Du får fler praktiska sätt att arbeta med Belbin Teamroller, olika upplägg och synsätt på att nyttja instrumentet. Vi ser hur Belbin kan bidra på individnivå, grupp och team samt på strategisk nivå. Belbin är så mycket mer än nio teamroller och kan effektivisera organisationer på ett positivt sätt.
  • Med ett service avtal har du de bästa priserna på allt du köper från oss, på alltifrån DVD filmer till uppgraderingar av mjukvara. Du har samma goda service som tidigare d.v.s. 24 timmar om dygnet utan extra kostnad då du har serviceavtal. Bättre kan vi inte.
  • Du syns på hemsidan och får också en speciell logotype som licensierad som visar att du har förkovrat dig I Belbin. Du har ett omfattande kunskaps test och innan kursen behöver du ha genomfört minst ett skarpt uppdrag som Ackrediterad som du ska ta med dig och presentera för övriga grupp deltagare. Det uppdragets uppdragsgivare har vi också en intervju med för att säkerställa din attityd och professionalism som konsult. Som licensierad kan du tappa licensen nom du bryter mot våra etiska regler. En licensierad förbinder sig att följa psykologförbundets etiska riktlinjer och organisationen för Managements konsulters etiska riktlinjer. Om det händer återgår du till status som Ackrediterad.
  • Kursen går 2 + 2 dagar med mellanliggande eget arbete.

Att fördjupa sin licensiering

Även Team Skills® har en fördjupning, Team Skills III som är en processvecka som bygger på ett psykodynamisk synsätt och där vi varje kväll gör en Teamroll- skattning för att se hur instrumentet följer processutvecklingen i teamet. Denna kurs genomförs när vi har minst 6-8 deltagare.
Att toppa en licensiering gör du genom att gå vår process vecka som körs av oss tillsammans med en av våra psykologer i vårt nätverk. Den körs enbart när vi har 6-8 personer som vill delta. Vi startar måndag med lunch och avslutar fredag lunch och vi gör Belbin skattningar varje kväll. Under dagarna ör vi I magen och på kvällarna är vi i huvudet är ett sätt att uttrycka det. Läs gärna en av deltagarnas betraktelser från denna mycket spännande vecka.

Ger både stor inre förståelse för sina egna gränser att arbeta med individer och team. Hela veckan är ett utforskande av sig själv och dynamiken i teamet som har gemensamt lärande som utgångspunkt och hur Belbin Teamroller kan vara en del av en sådan process.

Pris 25 000: – Skr. Ingår två konsulter, upplevelsen, testning varje kväll. Tillkommer mat, logi och resekostnader.