Ackreditering i Belbin GET SET™

Vad är GET SET™?
GET SET är ett enkelt och effektivt sätt att hjälpa studenter att ta klivet från utbildningsvärlden till arbetslivet.

Många karriärtester försöker tala om vilket jobb en student är lämplig för utan att ge dem någon erfarenhet av arbetslivet. GET SET™ utgår inte från att två jobb med samma titel innebär samma arbete. Istället får studenten veta sina kvaliteter i olika roller som gör dem mer eller mindre lämpliga.

Deras medvetenhet ökar så de kan göra sina egna väl avvägda beslut.

Hur fungerar det?
Det första steget är att besvara ett frågeformulär. Vi ger dem olika situationer och får dem att berätta hur de beter sig i de olika situationerna. Sedan ber de upp till sex personer som kan vara lärare, andra studenter, mentorer eller familj att svara på ett observationsformulär.

Både studentens och observatörernas svar matas in i den slutliga rapporten.

Hur mycket kostar det?
GET SET™ erbjuds till ett mycket lägre pris än Belbins standardprofil för att kunna passa den begränsade budget som existerar i de flesta skolor och universitet.

Priset startar på 200:- Skr för ett litet antal test och sjunker sedan vid större volym.

För att kunna använda sig av systemet krävs också en ackreditering. Även den erbjuds av samma anledning till ett mycket lägre pris. Priset för denna är 6000:- Skr + moms och dagkonferensavgift.

Forskningen bakom GET SET™
GET SET™ är baserad på Belbins ursprungliga teamrollprofil. Testerna och rapporterna kom fram efter nio års forskning på The Henley Management College. De används idag i tusentals företag över hela världen.

Meredith Belbin upptäckte under sin forskning att framgångsrika team var balanserade team istället för team sammansatta av ett antal mycket intelligenta individer. Han identifierade nio olika teamroller som behövs i varje framgångsrikt team.

Teamrollerna ger studenter och de i arbetslivet ett gemensamt språk för att prata om sina styrkor och svagheter. Språket som skapas är oerhört värdefullt eftersom det visar på färdigheter och inte på kvalifikationer. Studenter som gör en GET SET™ profil får ett konstruktivt sätt att presentera sina styrkor på.

GET SET™ är inget sätt att sortera in studenter i ett fack utan vi uppmanar dem att pröva alla roller för att se vilka som passar dem bäst. Ackrediteringsträningen sker under en dag där deltagarna ska kunna ta till sig och få praktisk erfarenhet av instrumentet. Under dagen går vi genom följande;

  • Dr Belbins forskning och resultat
  • Genomgång av de olika teamrollrapporterna och tolkningen av dem.
  • Hur vi kan arbeta och hur vi kan profilera oss själva beroende på våra styrkor
  • Praktisk användning av GET SET och stödet till studenten

Ackreditering innebär rätten att under ansvar använda GET SET systemet i sin verksamhet. Denna kunskap kommer sedan att kunna fördjupas via ytterligare seminarier och inte minst via egen praktisk verksamhet. Det är också ett starkt konkurrensmedel att kunna arbeta med kompletta analyser istället för snabba förenklade kartläggningar som oftast slår mycket fel och där rätten att använda dessa dessutom kan ifrågasättas.

Analyser köps från BelBin enligt gällande prislista och leveranstider.

Ackrediteringen och kostnaden för den är snabbt intjänad. Vi vet att träningen är en mycket god investering för dig och din organisation. Med kvalitativa verktyg som GET SET som bygger på accepterad akademisk forskning kan organisationen få maximal uteffekt av sina utbildningsinsatser för sina studenter som får lättare att presentera sina styrkor bl a vid arbetsintervjuer.

Några av de företag och organisationer som idag använder sig av Get Set®
Marina Läroverket
Handelshögskolan
Chalmers Tekniska Hogskola
Mälardalens Högskola

Anmälan till Ackreditering:  maila till info@belbin.se

eller ring oss på; 08 – 446 49 40