Thomas Ekbom

Thomas Ekbom

Jag är seniorkonsult och arbetar som chefscoach, teamutvecklare och organisationsutvecklare. Min utbildning är från Stockholms Universitet där jag har examen i sociologi, samhällsvetenskap och nationalekonomi. Jag har lång erfarenhet av att arbeta med att stödja chefer, ledningsgrupper och arbetsplatser genom konsultation och konkreta utvecklingsinsatser. Jag har t ex genomfört över 1000 Belbin Team Skills tester.

Behöver du min hjälp?

  • Är din arbetsplats i kris?
  • Har ni problem i relationerna på arbetsplatsen?
  • Känner du som chef eller medarbetare att du ofta hamnar i underläge?
  • Har du som chef eller medarbetare svårt att säga nej?
  • Har du som chef eller medarbetare en känsla av att inte duga?
  • Styrs du av överdrivna krav på dig själv?
  • Känner du att din självkänsla och ditt självförtroende brister?
  • Vill du utveckla dig själv och din arbetsplats?

En kontakt med mig kan bli en vändpunkt och inledning till ett bättre välbefinnande och en bättre arbetsplats för dig som chef eller medarbetare.

Jag arbetar med tydliggörande av teamroller och värdebaserat ledar- och medarbetarskap.

 

När du vill öka effektiviteten i din arbetsgrupp kan du använda Belbins Team Skills som klargör gruppens individuella resurser och ger dig redskap att utnyttja allas styrkor på ett maximalt sätt. Du gör det också möjligt att öka allas respekt för varandra och att förebygga konflikter.

Belbins instrument är överlägsna sina konkurrenter genom sin inbyggda pedagogiska tydlighet. Efter många års erfarenheter kan jag intyga att Belbins Team Skills uppskattas på ett enastående sätt och får en praktisk användning som ger överraskande positiva resultat.

Belbin i Sverige utbildar på ett mycket professionellt sätt och ger ett mycket handfast kontinuerligt stöd till sina konsulter.

Företag: Thomas Ekbom Consulting
Postadress: Sven Rinmans gata 4112 36 Stockholm
Mobiltelefon: +46 (0)708 180 544
E-post: thomas.ekbom@telia.com