Reliabilitet och Validitet

Reliabilitet och validitet är begrepp som ofta används vid psykometriska test. Reliabilitet mäter hur stabilt ett test är. Om du ställer dig på vågen och den visar 69 kg och du en timme senare ställer dig på samma våg och den visar 42 kg så kan du inte riktigt lita på vågen. Den har en låg reliabilitet. Visar den dock samma igen, dvs 69 kg är reliabiliteten hög. Samma gäller tester och ett vanligt sätt att testa reliabilitet är att testa samma personer igen en till två veckor efter de gjort första testet.

Validiteten anger hur väl man lyckas mäta det som man vill mäta som är den gamla formen av validitet. Det nya begreppet är mer testets förmåga att predicera ett resultat så att rätt beslut fattas. Det innebär att varje test innan det upphandlats borde ha en arbetsbeskrivning så vi vet vilket test som bäst kan förutsäga framgång i denna situation. Belbin Teamroller använder även minst 4 observatörers utvärderingar för att kunna dra en mer exakt slutsats kring vilka Teamroller som uppfylls i störst utsträckning.

interplace7-statistical-analysis-of-spa-and-oa

Reliabilitet och Validitet