Kurser

Team Skills I praktiken – Mars 2020

Datum: 30 mars, 2020

För Dig som är Ackrediterad/Licensierad i Belbin Team Skills® och

* behöver påfyllning i verktygs- och erfarenhetslådan

* precis startat och behöver mer träning i hur du kan arbeta med Team Skills® för
att utveckla individ, grupp och organisation.

Vi går igenom olika förhållningsätt och praktiska metoder/övningar att arbeta med.
Vi genomför rollspel i såväl feedback som reflektion runt beteenden baserat på Belbin som utgångspunkt. Vi har ett specialpass om Belbin i projekt.

Förhållningsätt som handledare/konsult

Reflektion kontra feedback direkt i situation; Två olika sätt att arbeta och arbetar du med ett team och utifrån principen om reflektion är en video/film ett bra sätt att se på situationer igen. Arbetar du direkt med feedback på det som sker kan du skapa omedellbar insikt och förändring, å andra sidan upplever deltagarna detta mer provocerande.
Vi praktiserar båda i de praktiska övningarna nedan för att känna på skillnaden.

Praktiska övningar

Kose stolen; kommer ursprungligen från metoden ”Heta stolen”. Här arbetar vi istället med förstärkning av individens styrkor i teamet utifrån övriga deltagares upplevelser av den som sitter i stolen. För att detta ska fungera som det är tänkt är det viktigt att du som konsult bevakar seriositeten och ärligheten bakom bidragen samt om tydliga teamrollbidrag kopplar till det.

Desamering Bomb; En av Belbins egna övningar i Cooperateväskan som ställer ett team inför ett helt nytt problem att hantera.  Desameringen av en bomb. Vi går igenom övningen tillsammans och diskuterar vad vilka lärdomar/utveckling den kan ge för ett team. Övning för ett team i taget.

Uhlins broövning; med eller utan videoinspelning bygger på att bygga en bro av blädderblockspapper 15 st en sax, 1 meter snöre och en tejprulle som en leksakslastbil eller tankbil fylld med champagne ska åka över utan att bron rasar. Handlar om att komma överens om konstruktion, få process i byggarbetet. Här finns det vinst i att klona team och fungerar i utbildningssituation med stora grupper.

Rita Teamet på blädderblock hur det fungerar; En fantastisk övning för ett team då det oftast visar hur deltagarna fungerar här och nu samt ofta är teckningarna en bra indikation på olika teamroller.

Teamopoly®; vi går igenom Teamopoly®och deltagarna får om de så vill vara med som observatörer vid ett spel då vi garanterat genomför ett Teamopoly®per år med Marina läroverket.

Kolgruvan; En enkel anställningsövning dom bygger på att du har klonade team. Fungerar också för stora grupper.

Avdelning Feedback

Individuell feedback. Hur ger vi reflektion och feedback på individuell nivå. Kopplat till de individuella rapporterna.

Grupp feedback; Hur ger vi feedback på gruppnivå kopplat till relationsrapporter och teamrapporter.

Organisation/kultur; Hur ger vi feedback på organisationsnivå. Kopplat till rapporter på Organisationsnivå.

Arbetsanalysen. Hur praktisk stöttar jag ett team eller hjälper till med en kravspec. Utifrån Belbins Job analys.

Virtuella team och vikten av att träffas IRL för att fungera virtuellt.

Affärskultur teamroller och Philip Merry kopplat till vår Podcast.

Belbin i Projekt
Var kommer Belbin in i projekt? Hur kan vi använda Belbin Team Skills för en projektgrupp? Vad ska gruppen tänka på och hur kan de dra fördel av Belbin Team Skills. Du får ett färdigt körschema och får möjlighet att träna i praktiken med ditt hemarbete till dag 2. Här har vi sannolikt med en gästföreläsare som är expert på projekt.

Egna uppdrag som hemuppgift

Eget/egna uppdrag mellan dagarna som följs av presentation inför gruppen sista dagen. Här ser vi på syfte, mål med uppdraget. Förväntningar samt uppfyllelse av syfte, mål och förväntningar. Tillsammans med kurskollegor får du feedback efter genomfört uppdrag så vi alla kan lära sig av varandra.

Praktisk info 

Kursledare

Christer B Jansson & Inger Melkersson, Belbin Sverige AB

Pris: 18.500kr inkl Belbintester som behövs för uppdragen plus dagkonferensavgift ca 650kr/dag o moms

Datum & Tid: Måndag 30 mars kl 09.00 – 18.00, Fredag 5 juni kl 09.00 – 17.00

Plats:Uppsala

Anmälan senast den 28 februaritill inger@belbin.seel 08-446 4940, 072-702 0797, Inger Melkersson