Roy-Olofsson

Roy Olofsson

Arbetar sedan många år både i Sverige och internationellt som coach och facilitator för lärande inom ledarskaps- och affärsutveckling. Licensierad för olika verktyg t.ex. Belbin TeamSkills, Svåra samtal i kris, ValuesOnLine/personliga värderingar och ICF standard för coaching, samt Styrelseakademins utbildning i Styrelsearbete.

Att kombinera medvetna personliga värderingar med en medveten teamsammansättning t ex på ledningsgruppsnivå  ger en fantastisk effekt i hela företagets effektivitet och utveckling.

Företag: RO Innovation AB

Coach, ledarskaps-och affärsutveckling

Adress:

Kajakvägen 12

Postadress:

296 37 Åhus

Mobiltelefon:

+46-70-359 2702

E-post:

roy@roiledarskap.se

Webbplats:

www.roiledarskap.se