A Team Role approach to Christmas

A Team Role approach to Christmas As Christmas is only 11 sleeps away *eek!* we have been thinking about how each Team Role would approach the festive season… Plant: Most likely to buy or make amazing presents that will range
Read More

Nyttja dina styrkor – så andra växer

Nyttja dina styrkor – så andra växer Nu finns Belbin-föreläsningen om “Nyttja dina styrkor – så andra växer” på vår hemsida; www.belbin.se . Denna föreläsning har fått mycket beröm live när vi haft den på HR -dagarna 2016. Den genomfördes
Read More