Teambuildingövning – Contribute

Teamet tävlar mot klockan och ska under tiden lösa nio olika uppgifter var och en designad för att gynna en viss teamroll. Till förfogande har de sina Belbin Analyser och rapporter.

Vad är Contribute?

Contribute är den mer teamroll fokuserade övningen av de två Belbin övningarna. Contribute är designad för att demonstrera styrkan i var och en av de nio teamrollerna. Övningen utvecklar teamets förståelse för de olika rollerna I en upplevelsebaserad inlärningsprocess.

Contribute består av nio olika uppgifter alltifrån att skriva underhållande kreativa texter till att få in deltagarna I en fårfålla.

Varje övning är skapad att gynna en viss teamroll så teamet behöver bestämma vem som ska utföra varje speciell övning. Teamets övergripande mål är att lösa samtliga nio uppgifter under en viss tidsperiod. Contribute hjälper teamet utforska sina styrkor och svagheter. Vad gör de och hur hanterar de saknaden av t ex en Completer Finisher och istället har fem Shapers? Hur ska de hantera saknaden av visa styrkor och ett överskott av andra?

Varför använda sig av Contribute?

Övningen lanserades år 2000 och har sedan dess hjälp tusentals team på ett antal olika sätt;

 • Att förstå sina styrkor och eventuella
 • Att skapa ett icke konfrontativt teamroll språk
 • Att gå från att vara ett bra team till ett högpresterande team
 • Att belysa olikheter i teamroll beteende och löst konflikter som berott på brist på teamroll förståelse
 • Att hjälpa nya team att få en bra start

Hur fungerar övningen?

Contribute kan genomföras från 4 till 9 deltagare och tar ca 60 minuter. Feedback och reflektion tar den tid som behövs eller finns tillgänglig. Vi rekommenderar att till Contribute att samtliga deltagare har gjort en fullständig Belbin Teamroll kartläggning innan övningen. Rapporterna spelar en viktig del av övningen inte minst för att ha en chans att fördela övningarna på ett rätt sätt. Så det är bra om deltagarna har tid innan övningen att sätta sig in i sina resultat av Belbin kartläggningen.

Att ge feedback

Handledarmanualen ger ledtrådar för vad du bör observera och ge feedback om till teamet. Frågeställningar som kan ställas efter ett genomfört Contribute kan innehålla:

 • Hur fördelade vi uppgifterna?
 • Delade alla med sig av sina teamroller?
 • Saknade vi vissa roller och hur hanterade vi detta?
 • Hade överskott av visa teamroller och hur hanterade vi det?
 • Hur kan vi relatera denna situation till teamets ordinarie verksamhet?
 • Nu när alla vet varandras styrkor och svagheter utifrån Belbin teamroller, finns det då anledning att ändra på något i pågående projekt?

Pris och leverans

Du kan köpa Contribute på Svenska eller Engelska. Kontakta oss
för priser och leveranstider på 08-446 49 40 och prata med Inger
Melkersson