Teambuildingövning – Co-Operate

Co-operate kan användas gång på gång och gör övningarna i Co-operate en ovärderlig investering för alla träningsorganisationer, rekryteringsspecialister och HR avdelningar.

Vad är Co-operate?

Co-operate är ett teambuildingspel som består av 3 separata övningar. Varje övning kan genomföras med 4-9 deltagare och alla övningarna kan också genomföras samtidigt så att upp till 27 personer kan delta. Varje övning tar ca 20 minuter att genomföra.

Återkoppling och/eller tid för debriefing är så lång som behövs eller det finns tid till.

Deltagare behöver inte göra en Belbin profil för att delta i Co-operate eftersom de tre olika övningarna kan användas utan att inkludera Belbins teorier. Co-operate kommer med en handledarguide som innehåller observation- och feedback listor så att observerade beteenden kan noteras för dialog och diskussion under en teambuildingdag eller I par samtal.

En del kunder har funnit Co-operate vara ett ovärderligt verktyg i sina Assessment Centers, eftersom Co-operate belyser individers
naturliga beteenden under en kort tidsperiod.

Varför använda dig av Co-operate?

Co-operate har många användningsområden! Feedback från våra kunder har visat att verktyget kan användas för:

 • Assessment Centres – ett fantastiskt sätt att observera teambeteende I en teamsituation
 • Isbrytare – får alla involverade på en gång eller får igång dem direkt efter lunch
 • Utveckling av ett nytt team – ger alla en chans att samarbeta direkt ifrån början
 • Team Building – ett fantastiskt sätt att få se hur ett team hanterar situationer och hur de kommunicerar
 • Utveckling av Management – observera hur olika individer relaterar och agerar med teamet

De tre övningarna

Co-operate använder tre olika aktionorienterade övningar som påvisar på ett tydligt sätt de viktigaste elementen i teamarbete. Att lyckas med övningarna bygger på effektiv kommunikation, samarbetsförmåga och kvalitet i beslutsfattandet.

 • Konstruktionsarbete för Teamet
  Teamet ska bygga ett antal olika produkter med former som är fasta. De kan byta former med varandra under processens gång utan att se medarbetarnas “produktionsavdelning” eller spelplan. Enda sättet att lyckas är att offra egna kortsiktiga mål för teamets långsiktiga och övergripande mål.
 • Räddningsuppdrag för Teamet
  Teamets uppdrag är att desarmera en bomb under en relativ kort tidsrymd. De behöver lyssna på varandras lösningar och bestämma vilka som aktivt ska utföra desarmeringen enligt det överenskomna sättet.
 • Skrivövningar för Teamet
  Denna övning går bara att genomföra om teamet kan agera som en enhet. Teamet behöver kontrollera en skrivapparatur för att kunna styra en penna som utför de ritningar teamet önskar att producera eller fått order att producera.

Att ge FEEDBACK

Varje teamaktivitet belyser olika aspekter av teamdynamiken och ger ett flertal möjligheter för observation och feedback. Co-operate innehåller också en överblick av Dr M Belbin av vad man kan lära sig om teamarbete utifrån dessa övningar. Med syfte att skapa en gemensam förståelse, som kan användas på arbetsplatsen.

Pris och leverans

Du kan köpa Co-operate på Svenska eller engelska. Kontakta oss
för priser och leveranstider på 08-446 49 40 och prata med Inger
Melkersson

teamroles