Individuella Belbin Teamrollrapporter

För att NYTTJA Belbin Teamroller och börja nå positiva affärsresultat, är det första steget att be personer att besvara en Självskattning.

Vad är Belbin Självskattning – Din Personliga Profil (DPP)?

  • En onlineenkät som tar ca 20 minuter att besvara
  • Svaren analyseras via vårt expertsystem Belbin e-interplace
  • Rapporten som skapas är normerad och ger personliga råd

Efter besvarad DPP kan en 6-sidig rapport skapas baserad på individens egen uppfattning om sina beteendemässiga styrkor och svagheter på arbetsplatsen. Denna rapport bygger enbart på hur en individ ser sitt beteende på arbetsplatsen.

De egenskaper som personen själv ser kanske inte är desamma som andra uppskattar och värderar. Om du vill använda Belbin teamrollrapporter för att maximera individernas bidrag på arbetsplatsen och för att hjälpa dem att bygga upp framgångsrika arbetsrelationer med sina kollegor och chefer är det ovärderligt att få ytterligare feedback.

Vi kallar denna feedback Observatörens Syn.

Observatörens syn

Vi tror att detta är nödvändigt när man vill förbättra en individs bidrag på arbetsplatsen. Så mycket att vi inte betalt för det – tillägg av Observatörsbedömningar och uppdaterade rapporter kostar inget extra.

Observatöresn Syn är Belbins metod för att erhålla 360-graders feedback. Denna process innebär att man ber chefer, kollegor och underställda (i förekommande fall) att slutföra en kort utvärdering. Observatörens Syn tar 5-10 minuter att besvarai och består av två listor med adjektiv. Observatörerna markerar adjektivet om de tycker att det väl beskriver personen.

Exempel på individuella Belbin Teamrollrapporter

  • Det behövs minst 4 Observatörens Syn för att skapa en komplett rapport, vi rekommenderar 6.
  • Görs en Belbinskattning i en grupp; projektgrupp/ledningsgrupp edyl bör alla gruppmedlemmar observera varandra.

Vill du köpa Belbinrapporter, ring oss på 08-446 4940 eller maila till info@belbin.se.

Flera Belbinrapporter

När individerna har besvarat Självskattningen och lagt till Observatörer kan vi skapa team/grupprapporter och rapporter för arbetsrelationer. Klicka här för att veta mer.