Get Set – Belbintester för unga

GetSet erbjuder Belbin teamrollspråk till en grupp med liten arbetslivserfarenhet.

GetSet är vår version av Belbinrapporter som designats för dem med liten eller ingen arbetslivserfarenhet. GetSe kan hjälpa gymnasieskolor och universitet att förbereda studenterna för arbetslivet. GetSet används också för att ge studenter och unga människor råd och hjälp i karriärval för vilka de är mest lämpade.

Vilka åldrar passer det för?

Get Set ger råd till den som ska gå ut i arbetslivet. Det är lämpligt för:

  • De som slutar skolan och söker jobb
  • De som går vidare till högre utbildning
  • De som för första gången ska gå ut på arbetsmarknaden
  • Individer som påbörjar en lärlings/praktikperiod

Hur fungerar det?

Till att börja med besvarar individerna ett frågeformulär om olika situationer de sannolikt varit med om. Om så önskas, kan de sedan be upp till sex familjemedlemmar, vänner och lärare att besvara en observatörsbedömning som ökar deras teamrollfeedback.

Get Set bygger på de ursprungliga Belbin teamrollerna som härrör från mer än nio års forskning vid Henley Management College. De används nu i tusentals företag över hela världen. Under sin forskning, upptäckte Meredith Belbin att de mest framgångsrika teamen inte var de med det högsta intellektet utan de som var balanserade utifrån teamroller. Meredith identifierade nio teamroller som var och en ger ett unikt bidrag till en teamsituation.

Kostnader för Belbin Get Set?

Kostnaden för Belbinrapporter från GetSet beror på hur manga rapporter du vill beställa.

Som mest debiterar vi SEk 200 + moms for en Get Set rapport (Självskattning + 6 observationer)

Intresserad av att beställa GetSet tester? Var snäll kontakta oss här.