Belbin team/grupprapporter

Steg ett är att ta reda på hur individer föredrar att bete sig på arbetsplatsen. Men få av oss arbetar isolerat. Att upptäcka hur de vi arbetar med ser och värerar vårt beteende är nästa steg. Arbetsplatsen tenderar bestå av team som satts samman beroende på arbetsfunktion – t ex marknadsteamet, eller beroende på det arbete som behöver göras – ibland kallade projektteam.

Vad kännetecknar ett team?

Det diskuteras mycket om vad som “kännetecknar ett team”. Vilka är nyckelfaktorerna? Meredith Belbins forskning och erfarenhet visar att storlek och urval är kritiska.

Om det finns för många personer i teamet börjar roller och beteenden överlappa, vilket skapar problem. Alltför stora team kan leda till konformism (likformighet) och fokus på en ensamledare. Ett mindre team säkerställer att varje röst och bidrag hörs och värdesätts.

Ett team bör sättas samman för ett specifikt syfte. Varje teammedlem bör väljas ut för att säkerställa att man når den rätta balansen med färdigheter och beteeenden.

Meredith Belbins ursprungliga forskning resulterade i att han kunde förutsäga ett teams resultat enbart baserat på varje individs beteendemässiga bidrag. De mest framgångsrika teamen hade en balans i teamrollbeteenden.

Belbinrapporter för team/grupp

För att förstå teamrollsammansättningen i ett team rekommenderar vi att man använder Belbinrapporterna för team/grupp. När individerna har besvarat Självskattning och Observatörens Syn kan vi ta all data och skapa följande rapporter:

Om du vill köpa Belbin Teamrollrapporter, var snäll kontakta oss här.

Rapport Arbetsrelationer

Dessa rapporter är ovärdeliga för att se hur personer arbetar tillsammans.

Om du funderar på att använda Belbinrapporterna för team- och/eller arbetsrelationer regelbundet kan du vara intresserad att veta att du kan skapa så många du behöver, utan extra kostnad, när du köper e-Interplace.