Belbin e-interplace

e-Interplace är programmet som analyserar självskattningen och observatörsskattningarna samt skapar Belbinrapporterna. Det lanserades först 1988 för att hjälpa Meredith Belbin hantera antalet Belbinrapporter han förberedde för hand varje dag (och natt), Interplace-programmet har genomgått många uppdateringar och finns nu tillgängligt som ett helt onlinebaserat system.

Vi uppskattar att åtminstone 1 miljon Belbin-rapporter nu skapats över hela världen. Om du ser framför dig att använda Belbin teamrollrapporter för fler än 100 personer de kommande två åren rekommenderar vi starkt att du köper ditt eget e-interplacesystem för att nå maximal flexibilitet och kostnadsbesparing.

Vilka är fördelarna?

Med ett eget e-interplacekonto kan du skapa egna Belbinrapporter så ofta och närhelst du så önskar.

Du bestämmer själv om du vill lägga till observatörsskattningar (rekommenderas!) till vem rapporterna ska mailas, vilka som ska ingå i teamrapporterna, om individer ska jämföras med en arbetsprofil .. listan är (nästan) utan slut. Det viktigaste är att du endast betalar för självskattningen.Alla andra rapporter och indata ingår utan extra kostnad.

Ditt e-Interplacekonto ger dig också omfattande bakgrundsinformation så att du som handledare kan känna dig trygg med att använda Belbinrapporterna. Eftersom Du får tillgång till fler än 20 olika rapporter likväl som fria resurser är e-Interplace kontot “your one-stop shop for Belbin reporting”.

Till vad kan jag använda mitt e-Interplacekonto?

e-Interplace är ett mycket mångsidigt verktyg och kan hjälpa dig inom de flesta områden som har med människor att göra. De mest populära användningsområdena för Belbinrapporter är:

 • Teambuilding (nya och befintliga team)
 • Personlig utveckling
 • Karriärplanering/ intern rekrytering
 • Intern/extern rekrytering
 • Omstrukturering av avdelningar och organisationer
 • Skapa projektteam
 • Konflikthantering
 • Chefsutveckling
 • Talent management

Vem bör ha ett eget e-Interplacekonto?

e-Interplace kan användas för en rad olika syften och därför appellerar det till många olika människor i olika områden i näringslivet. Ett Interplacekonto är ett bra val för dig om du skulle vilja:

 • Skapa rapporter för 100+ personer under en tidsperiod
 • Köpa rapporter till halva ‘standard’priset
 • Själv kunna bestämma antalet observatörer
 • Få fullständig insyn för att se “vem som gjort vad”
 • Skapa underkonton som dina kollegor kan använda
 • Använda Belbinrapporter för rekrytering/ arbetsrapporter utan extra kostnad
 • Skapa obegränsat antal team/organisationsrapporter utan extra kostnad
 • Skapa obegränsat antal relationsrapporter, utan extra kostnad
 • Få tillgång till presentationer, dokumentation, indatablanketter och bildspel
 • Lägga till din egen/företagets logga på rapporterna
 • Dra fördel av reducerad kostnad för ytterligare enheter när alla 200 har använts

Interplace kostnader

e-Interplace 7.0 levereras initialt med 200 markeringar (tester).
När alla 200 markeringar använts kan ytterligare markeringar köpas till reducerat pris.

Kontakta oss för priser