Peter Dexner

Peter Dexner är grundare/ledare av IAD Svenska AB (etabl. 1995) och det amerikanska systerbolaget IAD International Inc (etabl. 1999). IAD är specialiserade på företagsanpassade utbildnings- och utvecklingsprogram i Project Management och Time Management

Peter är också arbetande organisationskonsult med speciellt fokus på Utbildning av Projektledare, Beställare och Styrgrupper samt Time Management. Han är också en mycket uppskattad talare vid symposier, evenemang och kick-offs både i Sverige och utomlands.

Mina universitetsstudier omfattar ekonomi, juridik och systemvetenskap. Mina tidigare yrkeserfarenheter före IAD är bl a som VD för IT företag och universitetslektor i systemvetenskap och ekonomi. Jag har en mycket omfattande internationell och multikulturell erfarenhet. Jag är en van analytiker och processledare och verkar även som coach/ mentor för ledare och grupper i utveckling och förändring. En Starter som får saker att hända och människor att klara mer än de tror sig göra

Mina kunder är såväl nationella och internationella företag samt svenska offentliga myndigheter, statliga och kommunala verksamheter.

Varför rekommenderar Du Belbin Teamroller?

Det enklaste i mitt arbete är IT teknik och metod. De mest komplicerade är de humana resurserna. I mitt arbete att utveckla kvalificerade projektledare, beställare, styrgrupper, ledningsgrupper, chefer och ledare har jag använt olika analysverktyg i många år. Oavsett vilka andra analysverktyg verksamheten tidigare använt är Belbin är det självklara valet för analys och utveckling av projektteam, styrgrupper och ledningsgrupper.

Företag: IAD Svenska AB
Postadress: Box 616, 101 32 Stockholm
 Telefon: 08-714 03 90
Mobiltelefon: 070-727 24 20
E-post: peter.dexner@iad.se
Webbplats: www.iad.se