Peo-Hartman1

Peo Hartman

Jag är 51 år, stolt far till 3 barn och kommer ursprungligen från Dalsland men varit verksam i Stockholm i över 25 år. Jag brinner för utveckling av människor och har en stor passion för idrott. Har arbetat med utveckling av människor och företag i över 20 år. Mina erfarenheter kommer främst från marknadsföring och försäljning, affärsutveckling och utveckling av så väl ledare, ledingsgrupper som coaching av enskilda individer. Min akademiska bakgrund är inom företagsekonomi, marknadsföring och psykologi.

Idag är jag produkt och processansvarig på Beta Team Performance AB. Vi arbetar med utveckling av ledare, ledningsgrupper och organisationer och använder idrotten som inspirationskälla. Vi har med framgång främst arbetat med kulturutveckling i stora organisationer, ledarutveckling och utveckling av ledningsgrupper. Team Skills har främst varit ett viktigt verktyg i utveckling av de ledningsgrupper som vi arbetat med.

Har lång erfarenhet av att arbeta med Team Skills i grupper och då främst genom att engagera underkonsulter i de processer jag ansvarat för. Är nu licensierad och har genomfört några större uppdrag i ledningsgrupper.

Företag: Beta Team Performance AB
Postadress: Birger Dahlerus väg 12

176 69 Järfälla

Telefon: +46 (0)8 584 90 500
Mobiltelefon: +46 (0) 705880234
E-post: peo@beta.se
Webbplats: www.beta.se