Belbin Paul

Paul Dhillon

Paul är managementkonsult med bred erfarenhet som förbättringsledare inom processer och IT i multinationell miljö och över 15 års erfarenhet av att jobba med verksamhetsförbättring och som chef på olika nivåer. Att utveckla grupper är ett starkt intresse. Paul har jobbat med Belbin för att utveckla sina team, sig själv och andra grupper över hela världen, inom både linje och projekt.

Paul drivs av att skapa mervärde genom att förbättra samarbete och utveckla team. Människan glöms lätt bort trotts att det är den viktigaste faktorn för framgång.

I många miljöer och sammanhang fokuseras fortfarande mycket på tekniken och i bästa fall också processer. Som konsult i Mind & Space jobbar Paul i ett nätverk av strategiaktivister och verksamhetskonsulter med en gemensam målsättning att hjälpa företag växa och prestera bättre, med fokus på allt från människor, strategi till processer och IT.

Varför rekommenderar Du Belbin Teamroller?

Det som gör Belbin kraftfullt är 360-approachen där man får input från omgivningen, med fokus på just hur ens beteende upplevs av andra och gruppen. Frågeformuläret är enkelt och snabbt att besvara samtidigt som rapporterna ger informationen på ett enkelt och icke dömande sätt. Det gör att även mer krävande grupper som lednings- och ingenjörsgrupper kan ta till sig informationen. Sedan ger det förtroende Att det är baserat på många års forskning gjord just från gruppdynamiskt perspektivet gör det trovärdigt och lätt att relatera till.

Företag: Mind & Space AB
Postadress: Drottninggatan 108
113 60 Stockholm
 Telefon:
Mobiltelefon: 070 34 65 773
E-post: paul.dhillon@mindandspace.se
Webbplats: www.mindandspace.se