Licensierade och Ackrediterade handledare

Dr Belbin forskade om vinnande management team. Belbin Teamroller mäter hur vi bidrar, relaterar och samverkar med andra. Används i utveckling av individ, grupp och organisation samt för att matcha kandidat med befattning.

Belbin licensierar och ackrediterar interna handledare och externa konsulter i att använda Belbin Teamroller i Sverige och Malta. Ackrediteringen gäller dessutom på engelska över hela världen.

Här presenteras några av de tränade konsulter som är aktiva och just nu arbetar utifrån Belbins teorier.

Licensiering och Ackreditering

Licensiering i Team Skills® är en sex dagars utbildning i Belbins teorier och testinstrumentet Interplace. Vi kräver här minst sex års erfarenhet att arbeta med människor som handledare, konsult, etc. De avlägger också en skriftlig examen såväl som ett praktiskt arbete med att utveckla ett team.

Ackreditering i Belbin Teamroller™ är en två dagars utbildning som ger kunskap och rätt att arbeta med Belbin Teamroller och testinstrumentet Interplace. Vi ställer inte några krav på förkunskaper, den avslutas dock med ett skriftligt kunskapsprov och ett diplom signerat Dr Belbin

Ackreditering i GetSet är en endags workshop som ger rätt att arbeta med GetSet – Belbin Teamroller för unga.

Godkända handledare för Ackreditering i Belbin Teamroller™

Flera av de konsulter vi tränat har blivit så skickliga att de fått rätten att ackreditera andra användare i Belbin Teamroller. De har lång bakrund i att utveckla team och nyttjar inte bara Belbins instrument när de utvecklar team. De personerna står för ytterligare kompetenstillskott till Belbin Assessment I Sverige.