Belbin Associates

Långt samarbete med vår leverantör borgar för gediget kunnande!

Belbin (tidigare BelBin Svenska AB) startade 1991 sitt samarbete med Belbin Associates och redan 1993 var vi igång med att träna svenska konsulter, handledare, psykologer m fl. i Belbins teorier. Sedan 1991 har Belbin utvecklats och spridits alltmer över världen och finns på de flesta språk och med agenter och distributörer i de flesta länder.

Baserar sig på forskning

Belbins forskning om hur vi människor relaterar, samverkar, bidrar till varandra och hur det påverkar en ledningsgrupps prestationsförmåga har blivit en grundbult inom psykologin. Men det är inte bara inom universitetens värld Belbin lärs ut, ett stort antal konsulter (fler än 300) är tränade i Sverige för att stödja och hjälpa företag och deras olika team att prestera bättre. Vi har företag som dubblat effektiviteten på avdelningar efter att implementerat Dr Belbins forskningsresultat om effektiva och lönsamma team.

Utvecklar sina verktyg kontinuerligt

Vår leverantör Belbin Associates stöder högskolor och universitet över hela världen i deras forskning om Belbin Teamroller. Belbin utvecklar idag sina verktyg kontinuerligt utifrån de praktiska rön och vad som framkommer i olika forskningsstudier i världen. Det gör att vi har verktyg som har en bra förankring i verkligheten och som hjälper till att skapa lönsamhet för såväl våra kunder som deras klienter.