Members Login

Här loggar du in till nya e-interplace 7.0 – det nya vidareutvecklade Belbin programmet med utökad självskattning, bättre validitet, snyggare och utförligare rapporter på individ o teamnivå. https://e-belbin.com/svenska/login.asp

Hör av dig till oss på Belbin om du behöver hjälp med dina inloggningsuppgifter. Ring oss på 08-446 4940 elller maila oss på info@belbin.se

Obs! Om du också vill bli medlem i VIP-klubben kan du bli Ackrediterad/Licensierad och köpa Belbin e-interplace för Belbintester online.

Läs mer här.