Mats Bryngel

Mats Bryngel

Mats Bryngel utvecklar extern och intern effektivitet i ledningsgrupper.

Mats har under 25 år samlat erfarenheter om organisationer, mänskliga system, ledarskap och förnyelsearbete. Uppdragen har bestått i att utveckla arbetssätt, samarbete och ledarfärdigheter hos chefer och nyckelmedarbetare, vilket leder till en effektivare ledning och styrning av verksamheterna. Flera tusen chefer och medarbetare i ledningsgrupper, staber och andra ledningsfunktioner har hittills deltagit i utvecklingsprogram och seminarier under Mats ledning. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer.

Att skapa effektivitet i ledningsarbetet innebär i stor grad att öka förmågan att få tillgång till de kompetenser och de starka beteenden medlemmarna har. Detta bör därför synliggöras så alla dels förstår det egna ansvaret att bidra med sina kompetenser och dels förstår/ser kollegornas styrkor. I ett sådant arbete kan med fördel Belbin Team Skills användas.

Verktyget är, efter 25 års användning och vidareutveckling, väl beprövat och det enda i sitt slag som är framtaget för ledningsgrupper. Team Skills är ett effektivt och engagerande verktyg. Innebär: 360 test, gruppresultat och individuellt resultat samt kompendium om roller och ledningsgruppsarbete.

Företag: Bergsten & Bryngel organisation och ledarskap AB
Postadress: Sigtuna
Telefon: +46 (0)8 592 525 00
Mobiltelefon: +46 (0)70 743 12 77
E-post: mats@bergsten-bryngel.se
Webbplats: http://www.bergsten-bryngel.se