Gun Sättermann

Macat är ett företag som arbetar inom ledarskap, sälj och affärsutveckling.
Gun var tidigare verksam som kvalitetschef för Boforskoncernen Gun drivs av att utveckla både människor och företag och har en magisterexamen inom organisation och ledarskap.
Macat har gjort mer än 3500 intervjuer med ledare och medarbetare och har med den insikten som grund byggt MACAT:s ledarskapsutbildningar.

Varför rekommenderar Du Belbin Teamroller?

På våra öppna ledarskapsprogram får deltagare en första
kontakt med Belbin Teamroller.
Macat bygger på de unika styrkorna hos individ och företag, därför tycker vi Belbin Teamroller är ett mycket bra verktyg i våra ledningsgruppsutvecklingar. Där arbetar vi med Belbin Teamroller på både individ- och gruppnivå i syfte att ännu bättre nyttja styrkorna hos individ och team.

Företag: Macat Affärsutveckling AB
Postadress: Skogsbovägen 4 B,
691 32 Karlskoga
Mobiltelefon: 073-386 34 09
E-post: gun@macat.se
Webbplats: www.macat.se