Dani-Razmgah1

Dani Razmgah

Dani har bred erfarenhet av att leda och utveckla en komplex och kunskapsintensiv verksamhet, samt lång erfarenhet av att utveckla styrning, skapa effektivitet och kostnadskontroll i en större organisation med differentierad verksamhet. Han har erfarenhet av att leda underställda chefer med mycket goda kunskaper om och erfarenhet av statsförvaltningen och dess beslutsprocesser samt förståelse för den politiska struktur som en myndighet verkar inom.
Att förenkla komplexa processer och leverera värde via ständiga förbättringar, och ge sin omgivning förutsättningar för en inkluderande miljö, så att alla utvecklar verksamheten genom att lära av sina motgångar samt framgångar är något Dani är mycket mån om.
En av Danis styrkor är att han har förmågan att skapa samförstånd och rikta individuella insatser mot övergripande mål. Vidare har han lång erfarenhet från HR-arbete inom olika organisationer, både som anställd och konsult, är en innovativ, mål-fokuserad ledare med förmågan att bygga och leda effektiva team, samt har erfarenhet av att leda interkulturella team inom multinationella organisationer. Dessutom har han djupa kunskaper inom Lean och Sex-sigma och har både utbildat och arbetat med implementering.
Ledarutveckling, grupputveckling och organisationsutveckling är något Dani brinner för och har lång erfarenhet av.

Varför rekommenderar du Belbin Teamroller?

Jag är certifierad i många verktyg och har jobbat i branschen i över 20 år. Det finns många bra verktyg som kan användas vid olika tillfällen, men för att få effektiva team så har jag inte stött på ett effektivare verktyg än Belbin Teamroller. Det ligger flera års forskning bakom konceptet och det är väldigt bra paketerat. Dessutom har min empiriska erfarenhet visat att verktyget fungerar alldeles utmärkt och jag har genom åren byggt många effektiva team med stöd av Belbin Teamroller.

 

Företag: Acando Consulting AB
Postadress: Malmskillnadsgatan 32

111 51 Stockholm

Mobiltelefon: +0708-11 68 79
E-post: dani.razmgah@acando.com
Webbplats: www.acando.com