Berny-Einarsson

Berny Einarsson

Grundade Consultus i Malmö år 2000. Förvaltningssocionom och ekonom med marknadsföringsinriktning. Tjugo års ledarerfarenhet som VD och Marknadsdirektör.

Mina kunder är såväl internationella verksamheter som svenskt näringsliv, NGO och offentlig verksamhet.

Min specialitet är att kombinera företags- och verksamhetsutveckling och strategi med utveckling av team och ledare. Med min praktiska egen ledarerfarenhet från ledningsgrupper ger jag en djupare förståelse och insikt om hur teameffektivitet går hand i hand med verksamhetens prestationer.

Licensierad i Belbin Team Skills 2006.

Jag har utvecklat mer än 100 organisationer och ledningar och bygger sk. ”High performing teams” där Belbin Team Skills är en viktig del i våra workshops.

Efter att ha använt flera olika 360 graders och feedback instrument under åren finner jag att Team Skills ger en djupare konkretisering och mer direkt användning i hur teamet kan utvecklas.

Speciellt använder jag Belbin för att förklara hur organisationens kultur utvecklas och påverkas av ledningsteamet, det ger en extra förståelse och är uppskattat.

Företag: Consultus AB
Adress: Masttorget 7, Västra hamnen
Postadress: 211 77 Malmö
Telefon: 040 6985510
Mobiltelefon: 0709 343577
E-post: be@consultus.se
Webbplats: http://www.consultus.se