Kurser

Belbin Programdag i Örebro

Datum: 21 september, 2018

Välkommen till Programdag för dig som är Licensierad/Ackrediterad i Belbin Team Skils®.
På Elite Stadshotellet i Örebro fredagen den 21 september 2018 kl 09.00 – 16.00.

Medverkar gör bl a Rob Groen, Gun Sätterman, Berny Einarsson, Christer B Jansson.
Anmäl dig före 1/9 så får du 500kr rabatt! Anmäl dig här.

 

Rob Groen, Öka kompetensen och (särskilt) nöjet att hantera skillnader – med andras olikhet, driver Belbin i Holland, PL/ME, ”har Merediths öra”

Rob Groen

Rob Groen (1953) är en Amsterdambaserad utvecklingspsykolog som har drivit egen verksamhet (CMB) i mer än 30 år och specialiserat sig på att tillämpa Belbins gruppmodell i utbildning och rådgivning.

Dessa syftar till att förbättra samarbete och kommunikation, främja självkännedom och förståelse, och öka kompetensen och (särskilt) nöjet att hantera skillnader – med andras olikhet. Ett stort antal team, både hemma och utomlands och i många olika sektorer har redan utnyttjat sina tjänster.

Som en PL/ME (eller “en komposteringsanläggning”) är han övertygad om att han har lagt fram viktiga och högprofilerade innovationer. Inte bara för att fördjupa den filosofi som ligger bakom Belbinmodellen utan också för att utforma och testa alla typer av spel- och arbetsformer, instrument och frågeformulär – och till och med göra betydande förbättringar av Interplaceprogrammet. Till sin stora tillfredsställelse ser han sig som en internationellt missbedömd auktoritet inom området som inte kommer att uppskattas helt förrän många år efter sin död.

 

Gun Sätterman, RI/PL, Belbin i det moderna ledarskapet

Gun Satterman

Gun drivs av att utveckla både människor och företag, där hennes utgångspunkt är att bygga på befintliga styrkor.
Hon har en magisterexamen inom organisation och ledarskap och följer ständigt aktuell forskning inom området. Hennes främsta styrkor är hennes kreativitet i kombination med hennes teoretiska och praktiska kunskap inom kvalitet, ledarskap och organisation, som gör det möjligt för henne att skräddarsy insatser efter kundens behov. Gun är ägare till MACAT. MACATs uppgift är att utveckla chefer, ledare och organisationer. MACAT leder ett ledarskapsprogram ”Det moderna ledarskapet”. Det hade 3,8 av 4 i senaste utvärderingen. Vi som driver företaget har arbetat med det i olika former de senast 30 åren och har stor egen praktisk erfarenhet av ledarskap och företagsledning. Vi vet hur det känns och har själva mött de flesta av de utmaningar som våra kunder står inför. Den teori vi använder stödjer sig mot vetenskaplig grund. Vår omvärldsbevakning och våra kontakter med forskare, universitet och litteratur gör att vi ligger i framkant av utvecklingen.

 

Berny Einarsson, SH/RI, förklarar med hjälp av Belbin hur organisationens kultur utvecklas
och påverkas av ledningsteamet

Berny Einarsson

Jag har utvecklat mer än 100 organisationer och ledningar och bygger sk. ”High performing teams” där Belbin Team Skills® är en viktig del i våra workshops.

Efter att ha använt flera olika 360 graders och feedbackinstrument under åren finner jag att Team Skills® ger en djupare konkretisering och mer direkt användning i hur teamet kan utvecklas. Speciellt använder jag Belbin för att förklara hur organisationens kultur utvecklas och påverkas av ledningsteamet, det ger en extra förståelse och är uppskattat.

Berny Einarsson grundade Consultus i Malmö år 2000. Förvaltningssocionom och ekonom med marknadsföringsinriktning. Tjugo års ledarerfarenhet som VD och Marknadsdirektör.
Mina kunder är såväl internationella verksamheter som svenskt näringsliv, NGO och offentlig verksamhet. Min specialitet är att kombinera företags- och verksamhetsutveckling och strategi med utveckling av team och ledare. Med min praktiska egen ledarerfarenhet från ledningsgrupper ger jag en djupare förståelse och insikt om hur teameffektivitet går hand i hand med verksamhetens prestationer. Licensierad i Belbin Team Skills 2006.

 

Christer B Jansson, SH/PL Om du visar mig din ledningsgrupp så ska jag berätta hur framgångsrika ni skulle kunna vara.

Christer B. Jansson

Utveckling av ledningsgrupper med Belbin och i process, grundare Belbin Sverige, Jag ser idag utveckling något förenklat utifrån tre perspektiv.
1. Hur bidrar, relaterar och samverkar deltagarna med varandra i ledningsgruppen i syfte att lösa sitt uppdrag. Ser de på varandras bidrag och sätt att relatera och samverka på samma sätt?
2. Hur arbetar de i verkligheten och hur kan vi förbättra deras sätt att arbeta utifrån vad vi lärde oss under de två första dagarna. Här arbetar vi helst med de frågor ledningsgruppen arbetar med dagligen och i sina möten.  Vi ser på hur deltagarna skapar tillit och öppenhet och vad som inte gör det.
3. Uppdraget ledningsgruppen har från styrelse och det strategiarbete som krävs för lösa sitt uppdrag och hur dessa strategier ska implementeras i organisationen behöver också tacklas.

Naturligtvis får vi både kaffe & lunch på Belbindagen på Elite Stora Hotellet i Örebro.
Dessutom får vi tillfälle att Testa nya Belbinövningar och Utrymme för Erfarenhetsutbyte & Nätverkande. Har du något du vill vi ska ta upp? Hör av dig😊

 

ANMÄL DIG HÄR, eller kontakta inger@belbin.se, tel 08-446 4940. Anmälan snarast, snabbhetspremie 500kr rabatt vid anmälan före 1/9. Pris för dig med serviceavtal 1.950kr, övriga 2.450kr.

Varmt välkommen till Belbindagen i min födelsestad Örebro