Belbin i relation till mångfald!

 

Mångfald har präglat Belbin sedan urminnes tider. Här en Fantastisk video som förklarar begreppet och var Belbin kommer in i
Mångfaldsbegreppet. Tack Anna för en vederhäftig och kunskaps givande Video!