Åsa-Grunden

Åsa Grundén

Advantum Progress affärsidé är att få förändring att fungera. Med den ambitionen arbetar vi med att utveckla ledningsgrupper, dels för att fungera som sammansvetsade och produktiva team, och dels kring ledningsgruppens ansvar i förändringsprocesser. Inte minst är arbetet inriktat på att ledare behöver fokusera på medarbetarnas beteende för att åstadkomma resultat. Licensierad 2008.

Sedan år 2000 verkar jag som konsult med bred erfarenhet av ledningsgruppsutveckling på alla nivåer, förändringsledning,  olika typer av stöd vid implementation av t ex processer och värderingar, workshopledare av t ex större ledarforum. Använder Belbin Teamskills som ett bra verktyg därför att det snarare är inriktad på ledningsgruppsmedlemmarnas beteenden och fallenheter än deras egenskaper, vilket jag anser är mer användbart för teamet. Uppfattas själv i Teamskills som bl a uppmuntrande, omtänksam, yrkesskicklig, klok, utåtriktad, drivande och företagsam.

Företag: Advantum Progress AB
Adress: Stortorget 7, 2tr (både besöks och postadress)
Postadress: 111 29 Stockholm
Mobiltelefon: 0733-414042
E-post: asa.grunden@advantumprogress.se
Webbplats:

www.advantumprogress.se