Agneta Nyberg

Agneta Nyberg

Grunden för all utveckling ligger i de mänskliga resurserna och samspelet mellan dem, vi utvecklar människor och människor utvecklar verksamheter. Vi arbetar i alla typer av organisationer utifrån de behov av utveckling som finns. Alltid med fokus på att öka verksamhetens och individernas kompetens att lära sig själva att bli effektivare.

Vi utgår från att nyckeln till att bli en bättre chef/ledare/medarbetare står att finna hos individen själv samt hos organisationen. Vi arbetar alltid parallellt med individ, team och verksamheten på ett praktiskt jordnära sätt för att skapa resultat.

Mina personliga styrkor, kommunikativ, ordning och reda, och en obändig vilja kommer från mina teamroller RI, IMP och SH. Lång erfarenhet från HR området med inriktning på kompetens och organisationsutveckling.

Belbin Teamroller är ett verktyg som vi ofta använder i våra uppdrag för att snabbt och effektivt hitta kärnan i utvecklingsprocessen.

Teamrollerna fungerar både i skräddarsydda uppdrag, öppna utbildningar och rekrytering. Har också framgångsrikt jobbat med ungdomar både inom idrotten och skolan med ungdomsvarianten GETSET.

Ett utmärkt sätt att få ett språk för att prata om relationer och varför vi gör som vi gör. Det ökar förståelsen både för hur två individer fungerar tillsammans och hur grupper fungerar eller inte fungerar.

Licensierad sedan 1995 och har sett verktyget utvecklas under åren och får alltid fantastisk support från Inger och Christer oavsett hur liten eller stor frågan har varit.

Företag: NYAC Kompetens AB
Adress: Idrottsbacken 5
Postadress: 18451 Österskär
Telefon: 070 602 55 02
E-post: agneta@nyac.se
Webbplats: http://www.nyac.se