Kurser

Ackreditering i Belbin Teamroller

Datum: 03-04 jun, 2019 Örebro

Ackrediteringskursen är den ideala kursen för dig som är professionell och vill använda dig av Belbin Teamroller för att utveckla individer och team och som vill lära ut metoden.

Innehåll; *Teorin och det arbete Dr Belbin och hans team utförde vid The Henley Management College. *De nio teamrollerna. Deras styrkor och tillåtna svagheter.  *Den praktiska användningen av Belbin Teamroller *Belbin på en strategisk nivå. Läs mer här.

För anmälan, ring 08-446 4940 eller mail info@belbin.se