Ackreditering Belbin Teamroller i Projekt

Tillsamman med Peter Dexner har vi specialanpassat Ackrediteringen i Belbin för de individer som främst arbetar i projekt. Peter och Inger har gjort ett fantastiskt arbete under året och dags att sälja produkten har redan dragit igång om än så länge i lugn takt. Kursen blir på tre dagar med ett mellanliggande eget arbete för deltagarna.