• Var nästa ackrediteringskurs
  • Belbin teamroller mer än bara teori
  • banner_new2-3
  • banner_new
  • Video Seminar - Belbin

För konsulter

Hjälp dina kunder att bli framgångsrikare.

Läs mer

För HR-chefer

Rätt personer, på rätt platser, i rätt roller ger ett framgångsrikt företag.

Läs mer

Aktuellt

Extra erbjudande nov-dec 2019... 01.11.2019 Läs mer
HR-Dagen i Stockholm 2019... 15.11.2019 Läs mer
Ackreditering + 10 tester... 05.12.2019 Läs mer
Ackreditering + 10 tester... 23.01.2020 Läs mer
Ackreditering i Belbin Teamroller... 03.03.2020 Läs mer
Ackreditering i Belbin Teamroller... 28.04.2020 Läs mer
Ackreditering i Belbin Teamroller... 03.06.2020 Läs mer

Plant

Styrkor: kreativ, fantasirik, tänker fritt. Skapar ideer och löser svåra problem. Tillåtna svagheter: Förbiser detaljer och för upptagen för att kommunicera effektivt.

Läs mer

Resource Investigator

Styrkor: utåtriktad, entusiastisk, kommunikativ. Utforskar möjligheter och utvecklar kontakter. Tillåtna svagheter: Överoptimistisk. Tappar intresset när den första entusiasmen lagt sig

Läs mer

Co-ordinator

Styrkor: Mogen, självsäker, identifierar talanger. Tydliggör mål. Delegerar effektivt. Tillåtna svagheter: Kan ses som manipulativ. Avlastar eget arbete på andra.

Läs mer

Shaper

Styrkor: Utmanar, dynamisk, trivs i pressande situationer. Har drivet och modet att komma över hinder. Tillåtna svagheter: Benägen att provocera. Kan kränka andras känslor.

Läs mer

Monitor Evaluator

Styrkor: Strategisk, omdömesgill och skarpsinnig. Ser alla möjligheter och dömer exakt. Tillåtna svagheter: Saknar driv och förmåga att inspirera andra. Kan vara överkritisk.

Läs mer

Teamworker

Styrkor: Samarbetsvillig, klarsynt och diplomatisk. Lyssnar och avvärjer konflikter. Tillåtna svagheter: Obeslutsam i avgörande situationer. Undviker konflikter.

Läs mer

Implementer

Styrkor: Praktisk, effektiv, pålitlig. Förvandlar ideer till handling och organiserar det arbete som behöver göras. Tillåtna svagheter: Något oflexibel. Långsam på att reagera på nya möjligheter.

Läs mer

Completer Finisher

Styrkor: Samvetsgrann, ängslig och noggrann. Finner misstag och avvikelser. Fulländar och kvalitetssäkrar. Tillåtna svagheter: Oroar sig konstant. Svårt för att delegera.

Läs mer

Specialist

Styrkor: Hängiven, målmedveten, självgående. Ger kunskap och färdigheter efter behov. Tillåtna svagheter: Bidrar endast på “kort” sikt. Kan fastna I teknikaliteter.

Läs mer
Facebook
Google+
Twitter
LinkedIn
YouTube